17 listopada 2018 14:00 - 21:00
Wirtualna konferencja dla .NET developerów.

W tym roku spotykamy się online po raz szósty!

Chcesz poprowadzić sesję?


Otwieramy Call For Papers!

Chcemy utrzymać konferencje w duchu .NET. W związku z tym mamy dla potencjalnych prelegentów kilka wskazówek nt. tematyki mile widzianych sesji:

  • .NET Framework i .NET Core we wszelkiej formie, m.in. dobre praktyki programowania, prezentowanie nowości w nowych wersjach m.in. ASP.NET Core
  • mocno techniczne sesje prezentujące tematy wydajności i „internali” .NET
  • Machine Learning w .NET
  • Tematyka chmurowa w kontekście .NET (np. Azure Functions)
  • Tworzenie gier w VR/AR w Unity (np. na Hololens)
  • wszelkiego rodzaju case-studies i lessons-learned związane z .NET

Oczywiście jesteśmy jak najbardziej otwarci na każde inne tematy dotyczące .NET, potraktujcie powyższą listę jedynie jako luźne sugestie. Zapraszamy Was do nadsyłania CFP!

Partnerzy


Chcesz zostać partnerem konferencji? Napisz do nas!