16 Grudnia 2017 15:00 - 22:00
Wirtualna konferencja dla .NET developerów.

W tym roku spotykamy się online po raz piąty!

Chcesz poprowadzić sesję?Call For Papers

Partnerzy